Bildvetare Dag Petersson

Mitt intresse handlar om vad bilder gör, snarare än vad de föreställer. Fotografi har alltid haft en särskild status bland bilder eftersom det sägs avbilda verkligheten som den är. Men för att en bild inte bara ska visa att något är, men också vad det är, måste den ledsagas av andra bilder och texter. Det är samspelet som intresserar mig.

Som undervisare i fotografiskt bildskapande påtar jag mig rollen som bildredaktör och curator. Min uppgift är inte att tolka eller bedöma bilder. Tillsammans med fotografen är det min uppgift att se hur bilder kan hänga ihop i en skarp och meningsfull komposition. I samspelet finns kanterna och mångfalden, spänningen och intresset.

Jag är utbildad fotograf från The International Center of Photography i New York. Min konstnärliga utbildning började som privatelev hos Christer Strömholm i början på 90-talet. Under några år, innan jag valde en akademisk karriär, hade jag konstnärliga drömmar och ställde ut på gallerier i New York och i Stockholm.

I 2001 tog jag min Ph.D.-grad i fototeori och filosofi vid Köpenhamns Universitet. Därefter forskade jag om den pågående digitala bildrevolutionen och blev så småningom ledare för den nationella fotosamlingen vid det Kongelige Danske Bibliotek. För närvarande är jag lektor vid arkitektskolan i Köpenhamn. Jag har utgivit ett antal böcker och artiklar om fotografi och filosofi. Tillsammans med den italienske fotografen Walter Niedermayr har jag bidragit till bildvetenskapen med en icke-representationell teori om den fotografiska bilden, publicerad under titeln ”Photographic Space.”

Länkar till böcker:
The Art of Reconciliation: Photography and the Conception of Dialectics in Benjamin, Hegel, and Derrida

Representational Machines: Photography & the Production of Space

The Making of the Other Half: Jacob A. Riis and the New Image of Tenement Poverty

© Copyright Leif Elison Konsult AB